Seutumuseokokoelma

TAVOITTEET:

Seutukokoelman ajatuksena on, että kokoelma muodostuisi paikallismuseoiden kokoelmien niistä esineistä, jotka eivät ole erityisen merkityksellisiä kyseiselle museolle. Seutukokoelmaan voidaan ottaa museon kokoelmasta esimerkiksi sellaisia esineitä, joita on useampi kappale.

Seutumuseokokoelman tavoitteena on esitellä seudun kulttuuriperintöä monipuolisesti ja sitä voitaisiin lainata yli kuntarajojen. Seutukokoelmaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yhteisenä käyttökokoelmana, josta kunnat voivat lainata esineitä näyttelyihin tai museopedagogiseen käyttöön tai vaihtoehtoisesti kokoelmasta voisi jatkossa koostaa yhteisiä opetus- ja muisteluaineistoja.

Hyllykkö, jossa museoesineitä kuten emalisia mukeja ja kulhoja, metallisia mitta-astioita, erikokoisia lasipulloja ja puisia neliöitä ja kartioita
Kuva: Tuija Visuri, Pirkanmaan maakuntamuseo

KYSELY:

Kesällä 2018 toteutettiin kuntakohtainen kysely, jossa selvitettiin, millaisia esineitä ja esinekokonaisuuksia museoista löytyisi seutukokoelmaan. Samalla tiedusteltiin, millaisia esineitä kunta tai museo olisi kiinnostunut lainaamaan seutukokoelmasta.

Pirkkala:

Reipin museon kokoelmat on pääosin kerätty Pirkkala-Seuran toimesta 60-70-luvuilla. Kaikista esineistä ei ole lahjoittajatiedot säilyneet. Suurin osa esineistöstä on 1800-luvun ja 1900-luvun alun maatalous-, kotitalous- ja käsityöesineistöä. Käsityöläisten työkalukokoelmat (sepän, suutarin, puusepän, kirvesmiehen, kivityömiehen ja muurarin työkalut) ovat sellaisia kokonaisuuksia, joita voisi lainata tarpeen tullen muille museoille. Reipin museosta löytyy myös koulukokoelma, joka sisältää runsaasti kirjoja ja opetusvälineitä, joita muut museot voivat myös hyödyntää omassa toiminnassaan. Lainattavat esineet ovat sellaisia, joita saa koskea ja joita voi hyödyntää vaikka lasten työpajoissa.

Pirkkalan kunta on puolestaan kiinnostunut tekstiileistä. Varsinkin muinaismarkkinoiden pukuteemaan liittyvät esimerkiksi lautanauhoista voisi koostaa kesänäyttely. Myös opetustauluja voisi lainata muiden museoiden kokoelmista.

Nokia:

Nokian museoiden kokoelmista löytyy tynnyreitä ja tiinua, joista valtaosa on huono- tai tyydyttäväkuntoisia. Paljon löytyy myös tavallisia yleistyökaluja ja maataloustyövälineitä. Suurin osa esineistä sijaitsee Hinttalan kotiseutumuseossa.

Nokian kunta olisi kiinnostunut lainaamaan lapsille suunnattua esineistöä, joilla voisi jopa leikkiä. Toiveena olisi pieniä, jo valmiiksi koostettuja kokonaisuuksia tietyn teeman ympärille.

Ylöjärvi:

Ylöjärven museolla on lainattavissa ruokatalousesineitä, maataloustyövälineitä sekä suutarin työvälineistä koostuva kokonaisuus. Keihäslahden koulumuseosta lainattavissa on opetustauluja ja kirjoja.

Hämeenkyrö:

Hämeenkyrön kotiseutumuseon ullakolla on potentiaalista esineistöä, jota voisi lainata seutukokoelmaan.

Lempäälä:

Lempäälän kauppamuseon vintillä on mahdollisesti kauppa-aiheista esineistöä, jota voisi lainata seutukokoelmaan.

Pälkäne:

Luopioisten kotiseutumuseosta löytyy 1920-1940-luvun koulukirjoja, biblioita ja tuohikontti. Mikkelinmäen torpparimuseon kokoelmista löytyy puolestaan oksavarstat seutukokoelmaan.

Advertisement