Opetuspaketti

Eemelin opintie -opetuspaketti löytyy osoitteesta: https://eemelinopintie.wordpress.com/

Vanha valokuva Myllykolun peltomaisemasta, jossa kaksi talousrakennusta ja taustalla kuusimetsää, kuvan etualalle lisätty piirretty poika tähyämässä pellolle
Kuva: Sakari Pälsi, Hämeenkyrön kotiseutumuseo. Kuvitus: Noora Peltokangas, Vapriikki

TAVOITTEET:

Kirjailija F.E. Sillanpäästä on laadittu vuonna 1988 F.E Sillanpään opetuspaketti ala-asteita varten. Opetuspaketin ovat koonneet Marja Lepola, Sulo Nenonen ja Eila Perkiömäki. Hämeenkyrön kulttuuripalveluiden toiveena oli, että seutumuseohankkeen aikana opetuspaketti päivitetään ja tuodaan tähän päivään. Tavoitteena oli, että kaikki opetuspaketin materiaalit olisivat helposti opettajien saatavilla, ja josta opettajat voisivat koota helposti materiaaleja luokan tasolle. Toiveena oli myös, että opetuspaketti sisältäisi pedagogisia vinkkejä ja tehtäviä.

YHTEISTYÖ:

  • Hämeenkyrön kulttuuripalvelut
  • Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseohanke
  • F.E. Sillanpää Seura
  • Heinijärven koulu
  • Vapriikin graafinen suunnittelu

TOTEUTUS:

Seutumuseotutkija kokosi vuonna 1988 toteutetun opetuspaketin pohjalta päivitetyn opetuspaketin blogipohjaiselle WordPress -alustalle. Opetuspaketti on jaettu omiin teemoihinsa, kuten Eemeli koululaisena tai luonnontarkkailijana, työnteko ja leikit, juhlapäivien viettoa Eemelin tapaan sekä omat osiot löytyvät myös lapsuuden kodista Myllykolusta ja nuoruudenkoti Töllinmäestä. Myös laaja-alaisen oppimisen taidot on huomioitu opettajalle -kohdassa. Lisäksi opetuspaketissa on tehtäväpankki, johon on koottu Sillanpää-aiheisia tehtäviä ja leikkejä.

Eemelin opintie -opetuspaketin ovat testanneet maaliskuussa 2019 Heinijärven koulun 5. luokkalaiset, joiden palautteiden ja toiveiden pohjalta opetuspaketti viimeisteltiin.

EEMELIN OPINTIE -OPETUSPAKETTI:

Eemelin opintie -opetuspaketti on koottu pääosin alakouluikäisiä ajatellen, mutta opetuspaketti sisältää paljon materiaalia, jota voi soveltaa myös yläkoululaisille. Opetuspaketti toimii opettajan lähdemateriaalina, mutta oppilaat voivat tutustua aineistoihin myös itsenäisesti. Pakettia voidaan käyttää kouluissa monipuolisesti eri oppiaineiden materiaalina sekä osana Myllykolun ja Töllinmäen museovierailuja.

Opetuspaketti tutustuttaa hämeenkyröläisen Nobel-kirjailijan F. E. Sillanpään lapsuuteen ja nuoruuteen. Aihetta lähestytään Eemeli-pojan näkökulmasta, miten hän koki ympäröivän maiseman, joka oli hänelle rakas ja johon hän palasi aina uudelleen. Hämeenkyrön, ja erityisesti Myllykolun, maisema on kohonnut Sillanpään kirjallisen tuotannon kautta kansallismaisemaksi.

Vanha valokuva Myllyojan jokimaisemasta, taustalla puita ja puinen rakennus, kuvan etualalle lisätty piirretty poika istumassa joen rannassa pitämässä keppiä vedessä
Kuva: Sakari Pälsi, Hämeenkyrön kotiseutumuseo. Kuvitus: Noora Peltokangas, Vapriikki

TYÖAIKA:

Opetuspaketin aineiston perehtymiseen, suunnitteluun ja toteutukseen kului seutumuseotutkijalta yhteensä 23 työpäivää ja graafikolta 3 työpäivää opetuspaketin kuvitukseen.

Advertisement