Opastuskäsikirjoitus ja malliopastus

Ja ukon suust’ on tarutkin

ne, joita laulan tässä.

TAVOITTEET:

Vänrikki Stoolin tuvan käsikirjoitus toteutettiin vuonna 2018, jolloin Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden ensimmäisen osan julkaisemisesta tuli kuluneeksi 170 vuotta. Opastuskäsikirjoituksen tavoitteena on elävöittää Kurun ulkomuseon ja Vänrikki Stoolin tuvan museopalveluita sekä helpottaa ja kehittää museo-oppaan työtä.

Vanhan rakennuksen puinen pöytä, jolla kaksi kynttilänjalkaa ja neljä kirjaa, muun muassa Vänrikki Stoolin tarinat
Kuva: Tuija Visuri, Vapriikin valokuva-arkisto

YHTEISTYÖ:

  • Pirkanmaan maakuntamuseon Seutumuseohanke
  • Ylöjärven kulttuuripalvelut
  • Keihäslahden koulun 7. luokka

TOTEUTUS:

Vänrikki Stoolin tuvan opastuskäsikirjoitukseen on koottu eri lähteistä tietoja Kurun ulkomuseon alueella sijaitsevasta Vänrikki Stoolin tuvasta sekä kansallisrunoilija J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat -teoksesta. Lisäksi opastuskäsikirjoituksessa annetaan vinkkejä keskusteluaiheista ja kysymyksistä, joita voidaan käsitellä koululaisten kanssa opastetuilla museokierroksilla. Opastuskäsikirjoituksen loppuun on koottu ehdotuksia opastusrungoista esikoululaisille, ala- ja yläkoululaisille ja lukiolaisille.

Opastuskäsikirjoitus on suunnattu ensisijaisesti koululaisryhmille, mutta sitä voi hyödyntää myös kaikenlaisessa yleisötyössä ja opastuksissa.

Malliopastus toteutettiin 25.5.2018 Keihäslahden koulun 7. luokkalaisille.

TIEDOTUS:

Opaskäsikirjoituksesta tiedotettiin Pirkanmaan maakuntamuseon sekä Ylöjärven kaupungin museoiden Facebook -sivuilla.

Myös Kurun lehti tiedotti:

  • Opastukseen ohjeet. 31.5.2018
Lehtijuttu, jossa kerrotaan malliopastuksesta Kurun ulkomuseossa ja Vänrikki Stoolin tuvassa
Kurun Vänrikki Stoolin tuvalla kävi kesällä 2018 ennätysmäärä kävijöitä, kun kesän aluksi paikallislehdessä julkaistiin uutinen Vänrikki Stoolin tuvalle tehdystä koululaisille suunnatusta opastuskäsikirjoituksesta.

TYÖAIKA:

Seutumuseotutkijalla opastuskäsikirjoituksen laatimiseen kului 10 työpäivää ja malliopastukseen 1 työpäivä.

Advertisement