Seutumuseo 2020-2021

Näkyvyyttä kuntien omaleimaiselle kulttuuriperinnölle

Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseotoiminnan kaksivuotiskausi käynnistyi 7.1.2020. Seutumuseotoimintaa jatketaan Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja Ylöjärven kunnissa. Seutumuseon työmuoto pohjautuu Pirkanmaan maakuntamuseon vuonna 2016 tekemään seutukuntamuseoselvitykseen sekä OKM:n ja kuntien rahoittamaan kaksivuotiseen seutumuseomallin kokeiluhankkeeseen, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Seutumuseokauden 2020-2021 rahoittavat toimintaan osallistuvat kunnat tasavertaisin panostuksin. Seutumuseotoimintaa koordinoi seutumuseotutkija maakuntamuseotutkijan ohjauksessa. Tavoitteena on saada seutumuseotoiminnasta jatkuva työmuoto Tampereen seudun kunnille.

Seutumuseotoiminnan kaksivuotiskauden teemana on kokoelmat. Tulevalla kaudella pureudutaan paikallismuseoiden kokoelmien saavutettavuuden parantamiseen sekä ideoidaan ja testataan menetelmiä, miten paikallismuseoiden kokoelmatyötä voisi tehdä yhdessä paikallisten kanssa.

Seutumuseo -pilottihanke 2017-2019

Kuva: Anna Lyyra-Seppänen, Pirkanmaan maakuntamuseo

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseomallin kokeiluhankkeessa arvioidaan seudullisen yhteistyömallin toimivuutta paikallismuseoiden ja kulttuuriperinnön hoidossa. Kaksivuotiseen hankkeeseen ovat osallistuneet omarahoitusosuudella myös Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen ja Ylöjärven kunnat.

Hankkeen tavoitteena on kehittää näiden kuntien paikallismuseotoimintaa sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kotiseutunsa kulttuuritoimintaan. Kuntien edustajista on koottu yhteistyöryhmä, jossa neuvotellaan hankkeen sisällöistä. Hankkeessa kehitetään esimerkiksi yhteistyötä koululaisten kanssa, järjestetään muisteluiltoja sekä edistetään näyttely- ja museopedagogista toimintaa.