Mikä on Seutumuseo ja miten se toimii?

Tarve ja tavoitteet

Seutumuseo on syntynyt tarpeesta saada museoammatillista osaamista paikallismuseoihin – unohtamatta yhteistyötä paikallismuseoiden välillä.

Paikallismuseot toimivat joko kuntien kulttuuripalveluiden alla tai ovat yhdistysten omistamia ja siten usein talkootyöllä ylläpidettyjä. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että syntyy tarve museoammattilaisen toteuttamalle ohjaukselle, neuvonnalle, kädet saveen -tyyppiselle työlle sekä kehittämiselle ja ideoinnille. Pienemmissä kunnissa ei ole vakituista museoammatillista resurssia, mutta paikkakunnalla on usein paikallismuseo. Seutumuseo on luotu paikkaamaan tätä museoammattilaisen tarvetta erityisesti siten, että seudullisuus ja seutuyhteistyö korostuvat. Työtä tehdään paikalliskulttuurin ja -historian säilyttämisen vuoksi – jos me pirkanmaalaiset emme sitä tee, ei sitä tee kukaan muukaan meidän puolestamme.

Seutumuseohankkeessa työskentelee seutumuseotutkija. Työtä ohjaa Pirkanmaan maakuntamuseon maakuntamuseotutkija ja tukena on Tampereen kaupungin museoiden ammattilaisten verkosto, mistä kysellään (vähän väliä) monenmoisia ideoita ja ohjeita. Seutumuseotutkijan työpiste on virallisesti Vapriikissa, mutta näin koronarajoitusten aikaan teemme lähes täysin etätyötä.

Tavoitteena on auttaa paikallismuseotoimijoita esimerkiksi kokoelmien digitointiin liittyvissä kysymyksissä ja avustushauissa, kokoelmasiirroissa ja poistojen tekemisessä, näyttelyiden uudistamisessa, varastoinnin järkevöittämisessä, selvittää poikkeuksellisten esineiden tai kokoelmien säilyttämistä ja myös tehdä museoammattilaisen työtä sekä paikalliskulttuuria aavistuksen näkyvämmäksi. Tätä työtä tehdään sydämellä, välillä harmaita hiuksia kasvattaen ja murehtien, kuitenkin aina kokoelmiin ihastuneena ja eri alojen ihmisten osaamista arvostaen.

Rahoitus

Seutumuseokauden 2020-2021 rahoittavat toimintaan osallistuvat kunnat Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Nokia ja Ylöjärvi tasavertaisin panostuksin. Tampereen kaupunki toimii työnantajana ja tarjoaa työtilat sekä museoammatillisen tuen. Yhdistysomisteisten paikallismuseoiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että kunta voi rahoittaa oman kuntansa kotiseutuyhdistykselle museoammattilaisen palveluita siten, ettei tästä koidu yhdistykselle kustannuksia. Toteutuvat projektit neuvotellaan tällöin aina sekä kunnan että yhdistyksen kanssa yhdessä.

Työajan jakautuminen

Seutumuseotutkijan työaika jakautuu kahdeksaan sektoriin: Hankkeessa mukana olevien kuntien, työantajan eli Tampereen kaupungin alla toimivan Pirkanmaan maakuntamuseon ja seudullisten (eli kaikkia hankkeen kuntia koskettavien) projektien kesken. Työn jakautumista seurataan tarkkaan (melko monimutkaisen) excelin avulla.

Seutumuseotutkijan työaika jakautuu Pirkanmaan maakuntamuseon, yhteisten projektien, Kangasalan, Oriveden, Lempäälän, Pirkkalan, Nokian ja Ylöjärven kesken.

Mikäli sinulla on kysymyksiä Seutumuseosta, ota yhteyttä!

Hannamaria Westman, seutumuseotutkija (etunimi.sukunimi@tampere.fi ja 0407400438) Anu Salmela, maakuntamuseotutkija (etunimi.sukunimi@tampere.fi ja 0500830130)

IG: @seutumuseo

Facebook: Pirkanmaan maakuntamuseo

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Tilannekatsaus vuoden 2021 alussa

Seutumuseon kausi 2020-2021 on puolivälissä. On aika kiteyttää tähänastisia onnistumisia, kehitettäviä asioita ja kääntää ajatukset alkaneeseen vuoteen.

Kuhmalahden kotiseutumuseolla inventoitiin syksyllä 2020 pieni luhtiaitan varastotila, jossa oli museoesineiden lisäksi myös muita tarvikkeita. Museoesineet merkittiin ja pakattiin uudelleen, suunniteltiin lämpimällä kaudella tehtävät varastohyllyt, siivottiin tila ja tehtiin poistomerkinnät. Nyt tulevaa digitointia ja esinekuvausta on helpompi hahmottaa, kun tila on jo valmiiksi käyty läpi ja siellä mahtuu työskentelemään paremmin. Aloittaminen on näissä projekteissa hankalinta, itse operaatio on yleensä hauskaa ja lopputulos palkitseva. Seutumuseo auttaa erityisesti tekemään mahdollisia (vaikeita) poistopäätöksiä, ts. mitä kannattaa pitää ja mitä ei, mikäli luettelointia ei ole vielä tehty.

Kokoelmatyöhön painottuva kaksivuotiskausi lähti hyvin käyntiin. Alkuvuodesta 2020 tuotettiin paikallismuseoille tallennussuunnitelmia, jotka ohjaavat esineprosessia lahjoituksesta osaksi museokokoelmaa. Tallennussuunnitelmissa tähdennetään luetteloinnin ja digitaalisen kokoelmanhallinnan tärkeyttä – koska se on ainut järkevä tapa pysyä kärryillä siitä, mitä kokoelmat pitävät sisällään ja mitä yksittäisille esineille on tehty tai tekemättä!

Jotta seutumuseotyö näkyisi myös etätöiden ja koronarajoitusten kanssa tuskasteleville ihmisille, tuotettiin viiteen kuntaan ulkona esillä olevat valokuvanäyttelyt. Nämä näyttelyt pystytään myös kesällä 2021, koska ne saivat kiitosta ja toteutus oli onnistunut.

Valokuvanäyttelyiden ideana oli korostaa kuntien omaleimaista kulttuuria, maisemaa ja historiaa ja samalla innostaa kävijöitä piipahtamaan ehkä naapurikunnankin puolella katsomassa toisenlaista näyttelyä. Pirkanmaan alueella on paljon kaikkea mielenkiintoista.

Nokialla inventoitiin syksyllä 2020 sairaala- ja väestönsuojakokoelma, joka oli liitetty kaupungin kulttuurihistorialliseen kokoelmaan aiemmin samana vuonna. Kokoelma on sijainnut aiemmin Nokian terveyskeskuksen tiloissa, mutta esineistä ei ole ollut tarkkaa listausta tai tutkimustietoa. Terveyskeskusrakennus purettiin 2020 ja esineistö siirrettiin sitä ennen museoesineiden varastoon talteen. Kokoelmassa on yli 1000 yksittäistä esinettä.

Yksi isoimpia syksyllä 2020 aloitettuja projekteja on Pirkkalan Reipin kotiseutumuseon näyttelyiden ja varastoinnin uusiminen. Työ on kesken, mutta päälinjat ovat alkaneet hahmottua. Reippiin on tarkoitus tuottaa Seutumuseon, Pirkkalan kunnan ja Pirkkala-Seuran yhteistyössä uudet näyttelyt, joissa kävijä saa entistä paremman käsityksen entisajan oloista ja elämästä. Myös esineturvallisuus ja varastointi muokataan enemmän tarpeita vastaavaksi.

Yksi erikoisimmista projekteista on Kangasalan kaupungin omistaman urkutehtaan kokoelman inventointi ja sitä (kamalan pian) seuraava näyttelysuunnittelu. Kangasalla toimi urku- ja harmoonitehdas kaikkiaan yli 150 vuotta ja tämä halutaan saada paikkakunnalla paremmin esiin. Työ on aloitettu inventoimalla kokoelmavarastoa ja kevääksi 2021 valmistuu Kangasala-taloon näyttely. Kiirettä pitää ja aihekin on sekä hämmentävän vieras että mahdottoman mielenkiintoinen. Jännittäviä hetkiä ja harmaita hiuksia on todennäköisesti luvassa ennen kuin tämä näyttely on esillä!

Urkutehtaan upea tehdasrakennus on saneerattu asuin- ja toimitilakäyttöön. Kangasalan kaupungin omistama kulttuurihistoriallinen urkutehtaan kokoelma on varastoitu muualle ja näyttely tulee esille Kangasala-taloon.

Vuosi 2021 tulee pitämään sisällään monenlaisia projekteja, jotkin isompia, jotkin pienempiä. Yksi metodi parantaa seudullista museoyhteistyötä on parantaa viestintää – ikuisuusprojekti, mikä ei tule ikinä valmiiksi!

Kiitos kaikille tähänastisesta yhteistyöstä, jatketaan duunia ja keksitään uusia kujeita!

Terveisin, Hannamaria, seutumuseotutkija

Julkaisun kuvat: (c) Hannamaria Westman, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Oriveden näyttelykuvat Saana Säilynoja, valokuvaaja, Vapriikin kuva-arkisto.

Seutumuseo 2020-2021

Näkyvyyttä kuntien omaleimaiselle kulttuuriperinnölle

Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseotoiminnan kaksivuotiskausi käynnistyi 7.1.2020. Seutumuseotoimintaa jatketaan Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja Ylöjärven kunnissa. Seutumuseon työmuoto pohjautuu Pirkanmaan maakuntamuseon vuonna 2016 tekemään seutukuntamuseoselvitykseen sekä OKM:n ja kuntien rahoittamaan kaksivuotiseen seutumuseomallin kokeiluhankkeeseen, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Seutumuseokauden 2020-2021 rahoittavat toimintaan osallistuvat kunnat tasavertaisin panostuksin. Seutumuseotoimintaa koordinoi seutumuseotutkija maakuntamuseotutkijan ohjauksessa. Tavoitteena on saada seutumuseotoiminnasta jatkuva työmuoto Tampereen seudun kunnille.

Vanhoja esinelomakkeita ja mustavalkovalokuvia

Seutumuseotoiminnan kaksivuotiskauden teemana on kokoelmat. Tulevalla kaudella pureudutaan paikallismuseoiden kokoelmien saavutettavuuden parantamiseen sekä ideoidaan ja testataan menetelmiä, miten paikallismuseoiden kokoelmatyötä voisi tehdä yhdessä paikallisten kanssa.

Seutumuseo -pilottihanke 2017-2019

Kolme vanhaa punaista puurakennusta pihapiirissä, yhdessä kyltti, jossa lukee museo

Kuva: Anna Lyyra-Seppänen, Pirkanmaan maakuntamuseo

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseomallin kokeiluhankkeessa arvioidaan seudullisen yhteistyömallin toimivuutta paikallismuseoiden ja kulttuuriperinnön hoidossa. Kaksivuotiseen hankkeeseen ovat osallistuneet omarahoitusosuudella myös Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen ja Ylöjärven kunnat.

Kartta, johon on merkitty hankkeeseen osallistuneet kunnat (Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Pälkäne, Ylöjärvi ja Tampere)

Hankkeen tavoitteena on kehittää näiden kuntien paikallismuseotoimintaa sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kotiseutunsa kulttuuritoimintaan. Kuntien edustajista on koottu yhteistyöryhmä, jossa neuvotellaan hankkeen sisällöistä. Hankkeessa kehitetään esimerkiksi yhteistyötä koululaisten kanssa, järjestetään muisteluiltoja sekä edistetään näyttely- ja museopedagogista toimintaa.